luxury hotel Jerusalem spa
תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בית מלון "התיאטרון" בירושלים, ישראל ("בית המלון"), אשר בבעלות חברת אחים חסיד חברה קבלנית לבניה בע"מ, ח.פ. 511089484, מרחוב עמק הרפאים 45, ירושלים ("מפעילת האתר").

בית המלון מברך אתכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט  של בית המלון המופעל תחת שם המתחם: www.theatronhotel.com, שנרכש ע"י מפעילת האתר (״האתר״).

האתר הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים באתר פלטפורמה נוחה ובטוחה להזמנה ורכישה של חבילות אירוח ונופש בבית המלון  ("השירותים"). כמו כן, האתר מספק מידע אודות בית המלון, אפשרויות האירוח ושאר השירותים המוצעים על ידי בית המלון.

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים בו, בכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון").

 1. מבוא:
  • תקנון זה מסדיר את תנאי השירות באתר, ובכלל זה כל הנוגע לביצוע הזמנות בבתי המלון. האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות בתי המלון, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, מחירי נופש ואירוח, עלויות, מבצעים שונים ותנאים נלווים נוספים הנוגעים לביצוע הזמנות לאירוח בבתי המלון באמצעות האתר.
  • המשתמש מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה, מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר, ויחולו על כל שימוש באתר ומילוי טופס אלקטרוני כלשהו ו/או ביצוע הזמנה על ידי המשתמש.
  • כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד. יודגש, כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
 2. השימוש באתר:
  • תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״ או "המשתמש") לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
  • במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
  • מפעילת האתר שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.
  • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • מובהר כי שימוש באתר, לרבות מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר ו/או ביצוע הזמנות באמצעות האתר ו/או הזמנה של איזה מהשירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
  • אם אין אתה מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. תנאי סף לשימוש באתר:

הזכאות להשתמש באתר, בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, ולרכוש באמצעותו שירותים שונים, תינתן לכל משתמש העומד בתנאים המצטברים הבאים:

 • מלאו לו 18 שנים לפחות, והנו בגיר וכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962).
 • בבעלותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות או דרכון תקפים וכרטיס אשראי תקף של חברת אשראי מוכרת וידועה שתאושר על ידי מפעילת האתר.
 • ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, והמשתמש מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, בפרטים נכונים ומלאים כפי הנדרש בעת ביצוע ההזמנה באתר.
 • המשתמש אישר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, והמשתמש לא מזמין שירותים באתר על מנת למכור את אותו נופש /ואו מוצר ו/או שירות הלאה במכירה חוזרת ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית.
 1. קניין רוחני:
  • אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות מפעילת האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  • התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, לשווק, למכור, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת ו/או כל שימוש אחר למטרה שאינה כלולה בתקנון זה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).
  • בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של מפעילת האתר, מכל סוג שהוא.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר ו/או לקשר או להציג האתר ו/או חלק הימנו ו/או מידע כלשהו ממנו באתרים אחרים באינטרנט, לרבות אך לא רק באופן של קישור עומק, מבלי לקבל ממפעילת האתר אישור בכתב מראש.
 2. הצהרות משתמש:
  • בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ורכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
  • המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם כל פעולה שלו באתר ו/או ביצוע כל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם כל הכרוך ו/או הנובע מן האמור ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה ו/או על-פיו.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו, ובביצוע שימוש באתר מאשר המשתמש כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם.
  • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
 3. פעילות אסורה באתר:
  • אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי. במקרה של שימוש מסחרי באתר, האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד המשתמש באמצעים המשפטיים העומדים לו.
  • מפעילת האתר רשאית למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, לרבות למשתמש שביצע הזמנה כלשהי באתר, למנוע ממשתמשים לבצע הזמנה באתר ו/או לבטל הזמנה באתר של משתמש במקרה של התנהלות בלתי הולמת ו/או שימוש מסחרי באתר ו/או שימוש בלתי סביר באתר ו/או אי ציות לתנאי התקנון ומדיניות האתר ו/או כל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
   • לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
   • לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
   • לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
   • לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
   • להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
   • לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
   • לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
   • לנסות להתחזות לאדם אחר;
   • להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
   • להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
   • לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
   • להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
   • למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
   • להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
   • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
   • לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
   • להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
   • לערוך ו/או לעלות טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים, ואשר אין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים ו/או לעשות שימוש בחומרים המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צדדים שלישיים ו/או כל פעולה המהווה הפרת זכויות צד ג' הנתונות לו על פי דין ו/או הסכם;
   • לבצע כל עבירה פלילית/מנהלית/אזרחית במסגרת השימוש באתר;
   • להפיץ חומרי תועבה, חומרים מפלים, אלימים, פוגעים ברגשות הציבור, פורנוגרפיה, גזענות ו/או חומרים הפוגעים בצנעת הפרט, או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הפרת סודיות ו/או פרסום מידע שניתן תחת יחסי אמון;
   • להפיץ חומרים אשר עולים כדי דיוור ישיר האסור על פי חוק ו/או שאינו עומד בתנאי החוק ו/או חומרים מטרידים מכל סוג שהוא אשר לא ניתנה על ידי נמעניהם הסכמה מפורשת מדעת לקבלתם;
   • להפיץ חומרים העשויים לגרום לנזק או פגיעה או הפסד לצד שלישי כלשהו או למפעילת האתר.
  • למפעילת האתר הזכות למנוע ו/או להסיר ו/או להפסיק כל פעילות או תכנים שיש בהם משום פעילות כאמור בסעיף ‎ ‎3 לעיל ו/או כל חומר אשר יפגע בתדמית האתר ו/או מפעילת האתר.
  • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמה.
  • כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
  • למפעילת האתר הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, לרבות למשתמש שביצע הזמנה כלשהי באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית למנוע ממשתמש את השימוש באתר, ובכלל זה מלבצע הזמנה כלשהי, בכל אחד מן המקרים הבאים:
   • אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
   • אם לדעת מפעילת האתר המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
   • אם לדעת מפעילת האתר המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   • אם לדעת מפעילת האתר המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 1. תוכן צדדים שלישיים:
  • האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
  • האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
 2. ניהול האתר:
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
 3. מדיניות פרטיות: – יש לקבל ייעוץ נפרד בתחום הגנת הפרטיות
  • בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע נוסף שתבחר לשתף. המידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר נאסף על ידי האתר.
  • על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב ("המידע הנאסף באתר").
  • המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   • לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   • תפעולו התקין של האתר;
   • לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
  • בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
   • כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
   • הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
   • שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
   • מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
  • אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
  • אנו נהיה רשאים להעביר מידע שלך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
   • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   • אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
  • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   • לפתח ולתחזק את האתר;
   • לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים, וכן שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
  • לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 4. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  • גולש שהשאיר פרטים באתר בקשר עם קבלת מידע על מבצעים והטבות או כל מידע פרסומי או שיווקי אחר ממפעילת האתר ו/או בקשר עם צירופו לרשימת הדיוור של האתר, מאשר להיכלל ברשימת הדיוור של מפעילת האתר או האתר, וכן את  השימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע כאמור לרבות מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
  • על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  • אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  • האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  • השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  • אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
  • מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   • אם הופרו תנאי שימוש אלה;
   • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
  • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
  • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 5. הפרת זכויות יוצרים:
  • אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 6. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  • מפעילת האתר שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
  • האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
  • האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
  • מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר בתקנון זה, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .
   • אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של מפעילת האתר מנעה או עלולה הייתה למנוע ביצוע הזמנה כלשהי, על ידי המשתמש או על ידי כלל המשתמשים באתר.
   • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים לדעת מפעילת האתר את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע הזמנה בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.
   • בכל מקרה בו לדעת מפעילת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.
  • המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לתקנון זה ו/או ליקויים ו/או תקלות שיתרחשו בגינם.
  • יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי מפעילת האתר בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיהם ו/או חובותיהם של המשתמשים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור.
  • מפעילת האתר רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים השונים הניתנים באמצעות האתר ו/או לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לחלקים ממנו לכל משתמש שהוא, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  • אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
 7. הזמנה ורכישה באתר:
  • ביצוע הזמנה ורכישה יתבצעו באמצעות מערכת ההזמנות באתר. ניתן להזמין באמצעות המערכת נופש בבית המלון ו/או שירותים נוספים ו/או לרכוש מוצרים כלשהם. לצורך ביצוע ההזמנה יש להזין תאריכים מבוקשים וכן את פרטי ההזמנה הנדרשים בעת ביצוע ההזמנה, לרבות אמצעי תשלום ופרטים ליצירת קשר מלאים ומדויקים.
  • מחירים, זמינות השירותים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת, אף לאחר ביצוע ההזמנה. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
  • לא תתאפשר הזמנה מסחרית באתר ומפעילת האתר אוסרת על כל שימוש במערכת ההזמנות שנועד, במישרין ו/או בעקיפין, לצרכי מכירה חוזרת ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או אירוח קבוצות ו/או כל אירוח אחר שאינו מהווה הזמנה פרטית לאירוח בודדים. להזמנה מסחרית יש ליצור עם בית המלון באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון.
  • בעת הזמנת שירות באתר, הרוכש אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום, בכפוף למדיניות הביטולים של בית המלון.
  • מפעילת האתר ו/או בית המלון ו/או מי מטעמם יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ויחייבו את הלקוח בכל מקרה של חוב ו/או חיוב ו/או נזק שהוא חב בתשלומם למפעילת האתר ו/או למלונות ו/או לחברות הבנות של מפעילת האתר.
  • אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה שביצעת, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, הרוכש מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
  • רכישת שירותים באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר יפורטו באתר.
  • יובהר כי במסגרת הרכישה באתר יישלחו מספר הודעות ללקוח, כגון אישור ההזמנה, חשבונית בגין רכישה (ככל ובוצעה), מידע אודות ההזמנה ועוד, הודעות אלו לא ייחשבו "כדבר פרסומות" כמשמעותו בחוק התקשורת. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר את ההודעות בכל אמצעי תקשורת, כגון דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון.
  • הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור הזמנה מהאתר, הכולל את מספר האישור ופרטי ההזמנה.
  • האתר רשאי לא לאשר הזמנה שבוצעה באתר או לבטל הזמנה שבוצעה באתר ואושרה באופן אוטומטי, בהתאם להחלטתו ושיקול דעתו של האתר, לרבות במקרים בהם נפלה טעות בהזמנה, לרבות טעות במחיר העסקה, טעות בפרסום השירות וכל טעות אנוש אחרת ו/או במקרה של הזנת פרטים כוזבים ו/או במקרה של ביצוע הזמנה בניגוד ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
  • הזנת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה תתבצע לשם פיקדון בלבד, ככל שלא מוצג אחרת ו/או נדרש אחרת באתר בעת ההזמנה או על ידי בית המלון.
  • ככל שלא הוצג או נדרש אחרת כאמור, התשלום עבור ההזמנה יתבצע בבית המלון בעת ההגעה, או בהתאם לדרישת בית המלון.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי בית המלון רשאי לבצע בדיקת תקינות של כרטיס האשראי מול חברת האשראי הרלוונטית. במסגרת בדיקה זו עשויה להיתפס מסגרת בגובה של עד 10 ש"ח, לצורך בדיקת תקינות כרטיס האשראי בלבד, ללא חיוב בפועל. המסגרת שנתפסה תשוחחר לאחר מספר ימים מסיום ביצוע הבדיקה.
  • תשלום במזומן, בכפוף לאישור בית המלון, יבוצע בהתאם לדין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.
  • במקרה של חשש לשימוש במערכת ההזמנות באופן שנוגד את הוראות תקנון זה ו/או שנועד לעקוף את הוראות התקנון, תהא מפעילת האתר רשאית לכבד את ההזמנה אך לחייב את המשתמש במחיר מחירון מלא כמקובל אצלה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה בגין האמור.
  • מפעילת האתר ו/או בית המלון ו/או מי מטעמם יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ויחייבו את הלקוח בכל מקרה של חוב ו/או חיוב ו/או נזק שהוא חב בתשלומם למפעילת האתר ו/או למלונות ו/או לחברות הבנות של מפעילת האתר.
 8. מדיניות שינוי וביטול הזמנות:

בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ביטול הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:

 • בקשה לשינוי או ביטול עסקה תועבר תעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר למפעילת האתר על ידי המשתמש בלבד (ולא על ידי צד ג' כלשהו) באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן:
  • באמצעות דוא"ל בכתובת: reservations@theatronhotel.com
  • באמצעות קישורית ייעודית באתר.
  • בעל פה – באמצעות מוקד שירות הלקוחות של מפעילת האתר במספר 077-992-4777
  • בדואר רשום לכתובת : מלון התיאטרון, שופין 16 ירושלים 9219001
 • בהודעת הביטול יש לציין את שמו המלא של המשתמש, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה.
 • ביטול הזמנת שירותי אירוח וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.
 • במקרה של ביטול כאמור בסעיף ‎2 שלעיל, יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח או בסך של 5% משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • לא יתאפשר החזר כספי כלשהו במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ו/או במועד שחל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, או במקרה של אי הופעה למתחם האירוח ללא הודעה מראש.

לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "אי הופעה" יהיה כדלקמן: כאשר המזמין לא התייצב לקבלת השירותים ו/או האירוח שהזמין באמצעות האתר, במועד הנקוב באישור ההזמנה, ולא מימש את זכותו לבטל את ההזמנה בהתאם למדיניות ביטול ההזמנות לעיל.

 • הזכות לביטול הזמנה עומדת לזכות המשתמש שביצע את ההזמנה בלבד, גם במידה והמשתמש ביצע את ההזמנה עבור אדם אחר.ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
 • כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.
 • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בהוראות סעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה בשל ביטול הזמנה שלא כדין ו/או בגין כל מעשה אחר של המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה והוראות כל דין.
 1. מדיניות שינוי ההזמנה על-ידי המשתמש:

בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, שינוי הזמנה על-ידי המשתמש, יהיה בהתאם לאמור להלן:

 • לצורך האמור בתקנון זה, משמעות המונח "שינוי הזמנה" יהיה כדלקמן: שינוי הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, על דרך של הוספת שירותים אחרים ו/או נוספים להזמנתו, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהוא אישר את ההזמנה, על-פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, וקיבל אישור הזמנה בגינה.
 • למען הסר ספק, כל שינוי שיבקש משתמש לבצע שעניינו הפחתת השירותים נשוא ההזמנה המקורית (ובכלל זה, הפחתת מספר חדרים במסגרת ההזמנה ו/או הפחתת מספר המתארחים ו/או הפחתת ימי האירוח) לא ייחשב בגדר הוראות סעיף זה לעניין שינוי הזמנה, אלא בגדר הוראות סעיף ‎14 לעיל, בדבר "ביטול הזמנה" בלבד.
 • מובהר שלמפעילת האתר אין כל חובה לקבל שינוי של הזמנה, ושינוי כאמור יהיה כפוף לשיקול דעתה של מפעילת האתר וליכולתה לקבל על עצמה את ביצוע השינוי המבוקש.
 • כל שינוי בהזמנה ייעשה מול מרכז ההזמנות של מפעילת האתר בלבד באמצעות טלפון שמספרו +972 77 9924777 בלבד. תאריך השינוי הקובע יהיה במועד ביצוע שיחת הטלפון כאמור.
 • לא תשמענה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של מפעילת האתר.
 • משתמש המשנה את הזמנתו כאמור, יישא בכל העלויות הנדרשות על ידו במרכיבי הזמנתו, כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של מפעילת האתר, בהתאם למחיר השינויים ו/או התוספות בעת ביצוע השינוי האמור.
 1. ביטול הזמנה על-ידי מפעילת האתר:

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה (לרבות הזכות לבטל הזמנות על פי הוראות אחרות בתקנון זה), תהא מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה, בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

 • במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון השירות ו/או הנושא, לרבות מחירו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות.
 • במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה.
 • במקרה בו מפעילת האתר זיהתה כי המשתמש אשר ביצע את ההזמנה אינו עומד באחד מן התנאים הקבועים באתר ו/או באחד מתנאי תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש נופש חלופי שווה ערך לנופש שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הנופש החלופי, אזי תבוטל ההזמנה ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות במלואו וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.
 • במקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תקנון זה או עשה שימוש בתקנון שלא בהתאם לתקנון זה ו/או על מנת לעקוף את הוראותיו.
 • במקרה של כוח עליון, מגפות, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים ממפעילת האתר להפעיל את בתי המלון, כמכלול או מלון ספציפי.
 • מימשה מפעילת האתר את זכותה כאמור בסעיף זה על כל תתי-סעיפיו, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיו"ב .
 • בכל מקרה אחר המפורט בתקנון זה.
 1. תנאים ומגבלות הקשורים בהזמנה:
  • המשתמש מצהיר שידוע לו שמספר החדרים הפנויים בבתי המלון הנו מוגבל, וכי ביצוע ההזמנה ואישורה כפוף להימצאותו של מקום פנוי במלון הרלבנטי.
  • בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה במלון, הכל לפי הגבוה מביניהם.
  • ככל ולא נאמר מפורשות אחרת, אין כפל מבצעים בעת ביצוע הזמנות באתר.
  • השהות בבית המלון תחל בשעה 15:00 של היום הראשון המפורט בהזמנה ותימשך עד השעה 11:00 ביום העזיבה. כניסה מוקדמת למלון ו/או יציאה מאוחרת ממנו כפופה לתוספת תשלום.
  • בכל מלונות הרשת אירוח ילדים ונוער בבתי המלון מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים במלונות הינה למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
  • בכל הקשור לשהות במלון – תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשלוש עשרה שנים.
  •  
 2. אחריות האתר:
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או מהזמנה באמצעות האתר ו/או כתוצאה מכל הליך אחר ו/או מכל סיבה שהיא, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת, כי אף אם ייקבע על-ידי גוף כלשהו כי מפעילת האתר נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש הרי שהוא מסכים בזה כי בכל מקרה אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם כלפי כל משתמש מוגבלת לסכום ההזמנה הרלבנטי עמו וסכום דמי הביטול, ככל שיהיה, בנוגע לאותה הזמנה.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
  • המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  • התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצג באתר, לבין השירות שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור שירות ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
  • מידע ומצגים אודות מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיו העסקיים של האתר ו/או צדדים שלישיים שמוצריהם ו/או שירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים ו/או לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים ו/או צדדים שלישיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  • במקרים בהם תתגלה טעות במפרט המוצר ו/או בהגדרתו ו/או בתמונתו ו/או בהתאמת התמונה למוצר ו/או בתיאור מאפייני השירות ו/או כל טעות אחרת, תהא מפעילת האתר מחויבת לספק אך ורק את המוצר ו/או השירות כפי שנרשם בכותרת המוצר ו/או השירות ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
  • האחריות על הזנת פרטי הרכישה הנכונים וכן הזמנת השירות המבוקש, תאריכים, יחידות אירוח, ארוחות, וכן כל שירות אחר חלה על הלקוח בלבד. האתר לא יהיה אחראי על שגיאות אשר יבוצעו על ידי הלקוח.
  • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
  • מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.
  • האתר לא יהיה אחראי במקרה בו הזמנה ורכישה לא נקלטו במערכת ו/או במקרה של תקלות טכניות באתר ו/או כל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע הזמנה ורכישה באתר.
  • רישומי מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות, לרבות אך לא רק סוג המוצר ו/או השירות המוזמנים, בקשות המשתמש ומועד המשלוח של המוצר ו/או מועד מתן השירות.
  • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  • למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי מפעילת האתר ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.
  • מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ומפורסם באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  • המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילת האתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לטענה שלו ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלו ו/או של מי מטעמו, הנובעות מתנאי השימוש ו/או מן השימוש באתר.
  • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
  • מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
  • מפעילת האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לה שליטה עליו.
 3. סמכות שיפוט:
  • על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט במחוז ירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
 4. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 5. סיום:
  • תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
 6. שונות:
  • תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
  • מפעילת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת מפעילת האתר לכך מראש ובכתב.
 1. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
 • כתובת: שופין 16 ירושלים 9219001 
 • טלפון: 077-992-4777
 • דוא"ל: reservations@theatronhotel.com

עדכון אחרון: יולי 2023.